Nummer 
K67012/03  
Vervangt 
K67012/02 
 
 
 
 
Uitgegeven 
2015-03-01 
Eerste uitgave 
2012-06-01 
 
 
 
 
Geldig tot 
2018-03-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificaat 
 
 
 
 
Keurmerk ZKN  
 
 
Kiwa heeft vastgesteld dat de door 
Padbergkliniek  
gehanteerde kwaliteitsnormen en de toepassing daarvan voldoen aan de 
toetsingscriteria van het Keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland, revisie maart 
2013 en het VeiligheidsManagementSysteem, revisie 2013, voor het 
toepassingsgebied: 
 
Behandeling van psoriasis onder dagbehandeling alsmede dermatologische, huid 
therapeutische en cosmetische verrichtingen. 
 
 
Bouke Meekma 
Kiwa 
Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing 
zijnde toetsingscriteria uit de ZKN kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming. 
 
Dit certificaat bestaat uit 1 pagina. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
Kiwa Nederland B.V. 
Onderneming 
 
 
Stationspark 45 
Padbergkliniek 
 
 
Padberglaan 10 
4462 DZ  Goes 
6711 PD  Ede 
 
 
Tel. 0113 25 34 34 
Tel. 
0318 65 07 76 
Fax 0113 25 36 22 
Fax 
0318 69 48 99 
info@kiwa.nl 
info@psoriasis-ede.nl 
www.psoriasis-ede.nl 
www.kiwa.nl 
 
 
 
 
 
6
1
7
0
3
1