Medicatie in de praktijk minder werkzaam dan tijdens voorafgaande studies

Dr. D de Hoop.

Zoals u waarschijnlijk bekend is, lees bijvoorbeeld de column “Ervaringen van een patiŽnt” op deze site, worden medicijnen volgens de wet, voordat ze op de markt komen, uitvoerig getest.

Het blijkt dat medicijnen in de praktijk veelal minder werkzaam zijn dan tijdens de testen. Hiervan wordt bijvoorbeeld melding gemaakt door een tweetal promovendi die onafhankelijk van elkaar onderzoek deden naar de resultaten van behandeling van psoriasis met biologics. Dr. Rieke Driessen (UMCN) en Dr. Marjan de Groot (UvA) vonden dat de resultaten in de praktijk minder goed waren dan in de studie fases. Zij dragen hiervoor een aantal verklaringen aan en het is interessant deze te lezen:

-Aan de studies mogen patiŽnten met psoriasis deelnemen die aan de insluitingcriteria van deze studies voldoen. Dit betekent in de praktijk o.a. dat men niet eerst een behandeling moet hebben gehad met andere therapieŽn, zoals lichttherapie, en oraal ciclosporine en methotrexaat.
- In de praktijk mogen biologics pas worden voorgeschreven als deze conventionele therapieŽn wel zijn gebruikt, maar onvoldoende effect gaven.
Conclusie: in de praktijk zijn de patiŽnten die met biologics behandeld worden meer therapie-resistent (lees moeilijker te behandelen) dan zij die tijdens een studie met biologics behandeld worden.

-Een andere overweging is dat patiŽnten in de dagelijks praktijk mogelijk minder nauwkeurig met de hen voorgeschreven medicatie omgaan dan tijdens een studie, waarin meer controles zijn ingebouwd.

-Schrijver dezes denkt dat er waarschijnlijk tijdens studies met medicijnen ook een ander (positiever) placebo-effect meespeelt dan tijdens de gewone praktijk waarin de controles minder frequent zijn.

Een opvallende nevenbevinding werd gemeld door Rieke Driessen: patiŽnten met een ernstige psoriasis lijden vaker aan obesitas (te dik zijn) en hoge bloeddruk, dan huidpatiŽnten zonder psoriasis. Daarnaast roken zij vaker en drinken zij meer. Onbekend blijft vooralsnog of dit een gevolg is van de leefstijl van de patiŽnt met psoriasis of dat het een gevolg is van het proces dat aan psoriasis ten grondslag ligt.

Literatuur:
HUID, juni 2011-07-02
MEDNET, nr 6, 2011.

Nieuwsoverzicht

Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2015 heeft behaald.
Lees meer...


Drukte bij het maken van behandelafspraken
19 december 2016

De afgelopen weken hebben we een behoorlijke toename gezien van klanten die alvast hun nieuwe sessie voor 2017 willen plannen.
Lees meer...


Oproep psoriasispatienten
27 september 2016

Bijgaande oproep ontvingen wij via de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) en is dus niet afkomstig van het Psoriasiscentrum zelf.
Lees meer...


Afscheid van dr. van`t Veen
2 juni 2016

Op maandag 30 mei hebben wij op gepaste wijze stil gestaan bij het komende afscheid van onze gewaardeerde collega dr. van`t Veen.
Lees meer...


Nieuwsflitsen mei 2016
12 mei 2016

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is.
Lees meer...