Nieuwe koepel voor huidpatienten

Tijdschrift HUID, maart 2011

HUID is een nieuwsblad, over huid en huidaandoeningen, dat vier keer per jaar wordt uitgegeven door Stichting Nationaal Huidfonds.

In het eerste nummer van 2011 stond dat het Huidfonds (www.huidfonds.nl), de NVDV, de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen (www.nvdv.nl) en de Huidfederatie hun krachten hebben gebundeld om gezamenlijk de belangen van patiŽnten met een chronische huidziekte te behartigen.

De Huidfederatie heet overigens per 01-04-2011 HuidpatiŽnten Nederland (www.huidfederatie.nl).

Deze drie organisaties zijn gevestigd op ťťn plek, de Domus Medica in Utrecht. Er wordt naar gestreefd dat ook de huidtherapeuten en de huidverpleegkundigen zich hier gaan vestigen.

Het doel is dat zij gezamenlijk beleid gaan ontwikkelen en projecten gaan uitvoeren. Dus een samenspel van patiŽnten, professionals, zorgverlenende instanties en andere betrokkenen. Deze koepel is daarmee het centrale aanspreekpunt voor en spreekbuis naar de overheid, de politiek, de verzekeringswereld en de media over zaken die het beleid bij de behandeling van huidziekten, vooral de chronische huidziekten, betreffen.

Mogelijke activiteiten kunnen zijn:

>Het opstellen van zorgstandaards, bijvoorbeeld voor psoriasis en eczeem

>Het opzetten van registratiesystemen voor de effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen van medicijnen

>Het uitbrengen van adviezen aan het College voor Zorgverzekeringen over de vergoeding van (dure) medicijnen

>Het opzetten van nieuwe zorgmodellen met teleconsultatie en zelfmanagement van patiŽnten

De koepel kan zich ontwikkelen tot een samenwerkingsverband dat relevante problemen, knelpunten en lacunes aankaart en signaleert. 

Nieuwsoverzicht

Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2015 heeft behaald.
Lees meer...


Drukte bij het maken van behandelafspraken
19 december 2016

De afgelopen weken hebben we een behoorlijke toename gezien van klanten die alvast hun nieuwe sessie voor 2017 willen plannen.
Lees meer...


Oproep psoriasispatienten
27 september 2016

Bijgaande oproep ontvingen wij via de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) en is dus niet afkomstig van het Psoriasiscentrum zelf.
Lees meer...


Afscheid van dr. van`t Veen
2 juni 2016

Op maandag 30 mei hebben wij op gepaste wijze stil gestaan bij het komende afscheid van onze gewaardeerde collega dr. van`t Veen.
Lees meer...


Nieuwsflitsen mei 2016
12 mei 2016

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is.
Lees meer...