Psoriasis en aandoeningen van hart en bloedvaten


Er wordt in de wetenschappelijke tijdschriften steeds meer melding gemaakt aandoeningen van hart en bloedvaten bij patiŽnten met psoriasis.

In de wetenschappelijke literatuur is vele keren gemeld dat er bij patiŽnten met psoriasis, aandoeningen van hart en bloedvaten (cardiovasculaire aandoeningen) kunnen optreden. Daarnaast worden overgewicht, suikerziekte en stoornissen in de vetstofwisseling genoemd.
Er wordt door de Amerikaanse National Psoriasis Foundation aanbevolen een screening te doen op deze aandoeningen bij patiŽnten met psoriasis vanaf de leeftijd van 20 jaar.

PatiŽnten met psoriasis lijken dus vaker dan anderen hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes mellitus), overgewicht (obesitas) en afwijkingen in de vetgehalten van het bloed, (dyslipidemie), te ontwikkelen.
Met opzet wordt hier gesproken van de mogelijkheid van optreden van deze ziekten daar er ook studies zijn gepubliceerd die dit niet kunnen bevestigen.

Daar er serieuze aanbevelingen worden gedaan te screenen op risico voor hart- en vaatziekten hebben de artsen van het PDBC besloten bij elke intake een bloeddrukmeting uit te voeren. Een te hoge bloeddruk kan namelijk aanleiding geven tot, of bestaan bij cardiovasculaire aandoeningen.
Daarnaast zullen lengte en gewicht gemeten en genoteerd worden.
De “Body Mass Index” (BMI) zal daarna berekend worden.


Het protocol dat is opgesteld voor deze screening vindt u hieronder:

Pilot Studie naar hypertensie bij patiŽnten met psoriasis die voor intake komen in het PDBC

Te noteren gegevens:

Naam
Geslacht
Geboortedatum
Medicatie
ArteriŽle bloeddruk
Lengte en gewicht
BMI: is snel uitgerekend via: http://www.voedingswaardetabel.nl/bereken/bmi/

Standaardmeting (NHG)

De bloeddruk wordt gemeten bij de zittende patiŽnt, na ten minste vijf minuten rust,
Bij de meting moet de manchet zich ter hoogte van het midden van het sternum bevinden.
Tijdens de meetprocedure wordt niet gesproken.

– De waarden waarbij van verhoogde
bloeddruk of hypertensie sprake is, zijn
verlaagd van 160 naar 140 mm Hg voor de
systolische bloeddruk en van 95 naar 90
mm Hg voor de diastolische bloeddruk.

Indien de bloeddruk bij intake normaal is wordt de meting ervan niet herhaald bij de volgende controle.
Indien blijkt dat de patiŽnt al medicatie heeft tegen hypertensie, dan wordt er door ons geen actie richting huisarts genomen .

Indien de bloeddruk bij intake te hoog bevonden wordt dan wordt de meting ervan bij de eerstvolgende controle herhaald. Indien deze meting aangeeft dat er nog steeds sprake is van te hoge waarden, dan wordt de patiŽnt aangeraden naar de huisarts te gaan.
Aan het einde van de behandelingen wordt dit in de ontslagbrief vermeld.

Nieuwsoverzicht

Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2015 heeft behaald.
Lees meer...


Drukte bij het maken van behandelafspraken
19 december 2016

De afgelopen weken hebben we een behoorlijke toename gezien van klanten die alvast hun nieuwe sessie voor 2017 willen plannen.
Lees meer...


Oproep psoriasispatienten
27 september 2016

Bijgaande oproep ontvingen wij via de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) en is dus niet afkomstig van het Psoriasiscentrum zelf.
Lees meer...


Afscheid van dr. van`t Veen
2 juni 2016

Op maandag 30 mei hebben wij op gepaste wijze stil gestaan bij het komende afscheid van onze gewaardeerde collega dr. van`t Veen.
Lees meer...


Nieuwsflitsen mei 2016
12 mei 2016

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is.
Lees meer...