Psoriasis en stress

Men zegt vaak dat psoriasis verergert als er veel stress in het leven van de patiŽnt met psoriasis voorkomt. Kan dat ook wetenschappelijk bewezen worden?

Cortisol, een hormoon dat geproduceerd wordt door de bijnieren, heeft een stressverlagende invloed. Het is bekend dat door stress het cortisolgehalte in het bloed toeneemt.

Een groep onderzoekers in het UMCN te Nijmegen kon aantonen dat:

bij toename van zelf gerapporteerde stress de ernst van de psoriasis en de jeuk toenamen (hogere PASI-score).

Daarnaast konden deze onderzoekers aantonen dat door kunstmatig geÔnduceerde stress, toegediend aan patiŽnten die extra stressgevoelig reageren, de cortisol productie afnam, vergeleken met andere patiŽnten met psoriasis die aangaven minder stressgevoelig te zijn.

De resultaten van deze studie wijzen er dan mogelijk ook op dat patiŽnten met psoriasis met relatief veel dagelijkse stressoren met een veranderde cortisolrespons reageren, namelijk een lagere productie, en meer gevoelig zijn voor de invloed van stressfactoren op hun psoriasis.

Samengevat kan dit betekenen dat bij een patiŽnt met toename van zijn of haar psoriasis er gekeken kan worden of er ook sprake is van veel stress en kan daar aandacht aan besteed worden.

Literatuur:

A.W.M. Evers e.a.: Stress, cortisol en psoriasis: als stress onder de huid gaat… Nederlands tijdschrift voor dermatologie en venereologie, feb 2011.

Nieuwsoverzicht

Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2015 heeft behaald.
Lees meer...


Drukte bij het maken van behandelafspraken
19 december 2016

De afgelopen weken hebben we een behoorlijke toename gezien van klanten die alvast hun nieuwe sessie voor 2017 willen plannen.
Lees meer...


Oproep psoriasispatienten
27 september 2016

Bijgaande oproep ontvingen wij via de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) en is dus niet afkomstig van het Psoriasiscentrum zelf.
Lees meer...


Afscheid van dr. van`t Veen
2 juni 2016

Op maandag 30 mei hebben wij op gepaste wijze stil gestaan bij het komende afscheid van onze gewaardeerde collega dr. van`t Veen.
Lees meer...


Nieuwsflitsen mei 2016
12 mei 2016

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is.
Lees meer...