Relatie psoriasis en vaatziekten

Is er een relatie tussen psoriasis begonnen op jeugdige leeftijd en het optreden van hart- en vaatziekten op latere leeftijd?

Het is bekend dat er een relatie bestaat tussen psoriasis, het optreden van hart- en vaatziekten, suikerziekte, overgewicht en verhoogde cholesterolwaarden in het bloed.

Er is weinig bekend over de relatie tussen het op jonge leeftijd krijgen van psoriasis en het op latere leeftijd hebben van de hierboven genoemde aandoeningen en afwijkingen.
Franse dermatologen hebben daarom een studie gedaan onder ruim 20000 patiŽnten met psoriasis om erachter te komen of hart- en vaatziekten vaker optreden bij diegenen die voor hun 18e levensjaar al psoriasis hadden, vergeleken met hen die na hun 18e levensjaar psoriasis kregen.
Hiertoe werd een vragenlijst afgewerkt waarin gevraagd werd naar het begin van de huidafwijkingen en naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, waaronder gewicht, BMI*, buikomvang, te hoog cholesterol, suikerziekte, hoge bloeddruk, roken en persoonlijke of familiaire hart- en vaatziekten.

Resultaat:
Zij die voor hun 18e levensjaar al psoriasis hadden ontwikkeld bleken minder vaak overgewicht, te grote buikomvang, suikerziekte, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk en familiaire hart- en vaatziekten te hebben dan zij die na hun 18e psoriasis kregen. Wel bleken zij vaker te roken en dan vooral de mannen.
Het bleek ook dat (oudere) leeftijd een duidelijke relatie toonde met hart- en vaatziekten, maar dat de leeftijd tijdens het ontwikkelen van de psoriasis hier geen relatie mee toonde. Ernstige psoriasis toonde vaker samenhang met overgewicht en artritis psoriatica (op reuma gelijkende gewrichtsontstekingen bij psoriasis).

Conclusie:
Psoriasis die zich voor het 18e levensjaar ontwikkelt geeft geen extra risico voor het ontstaan van hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

*BMI staat voor Body Mass Index: De Body Mass Index is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht. Zie: http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/bmi_berekenen/

Dick de Hoop;
Uit: British Journal of Dermatology (2013) 169, 889-895.

Nieuwsoverzicht

Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2015 heeft behaald.
Lees meer...


Drukte bij het maken van behandelafspraken
19 december 2016

De afgelopen weken hebben we een behoorlijke toename gezien van klanten die alvast hun nieuwe sessie voor 2017 willen plannen.
Lees meer...


Oproep psoriasispatienten
27 september 2016

Bijgaande oproep ontvingen wij via de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) en is dus niet afkomstig van het Psoriasiscentrum zelf.
Lees meer...


Afscheid van dr. van`t Veen
2 juni 2016

Op maandag 30 mei hebben wij op gepaste wijze stil gestaan bij het komende afscheid van onze gewaardeerde collega dr. van`t Veen.
Lees meer...


Nieuwsflitsen mei 2016
12 mei 2016

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is.
Lees meer...