Waarom stopt een patiŽnt met psoriasis met de reeds aangevangen therapie?


Dit was de vraag die Amerikaanse dermatologen zich stelden en waarop zij door middel van vragenlijsten, die voorgelegd werden aan patiŽnten met psoriasis, een antwoord probeerden te krijgen.

De redenen achter deze vraag zijn dat het bekend is dat de therapie voor de behandeling van psoriasis nogal eens onderbroken, dan wel afgebroken wordt. De tweede reden is dat er weinig tot geen wetenschappelijke gegevens bekend zijn waarom men de therapie onderbreekt of afbreekt. Ten derde kan een dermatoloog bij controles van zijn of haar patiŽnten zo nodig het rijtje doornemen om zo een goed contact te kunnen houden.
Zonder u te vermoeien met percentages volgen hieronder de meest voorkomende redenen die leiden tot, al dan niet tijdelijk, stoppen met de ingestelde therapie:

• Onvoldoende effect
• Aanvankelijk goed effect, maar dit was slechts tijdelijk
• Bijwerking(en) van de gevolgde therapie
• Kreeg een andere ziekte, losstaand van de therapie voor psoriasis
• Bezorgdheid over de veiligheid van de therapie die eigenlijk continu gebruikt moest worden
• De psoriasis verbeterde goed en ik wilde niet continu doorgaan
• De therapie gaf teveel rompslomp
• De therapie kostte te veel geld
• De verzekering betaalde niet
• Herhaalrecepten gingen op een of andere wijze teloor

Daarnaast werden nog genoemd:

• Het veranderen van de therapie zonder vermelding van redenen en

persoonlijke redenen zoals:

werk, verhuizing of anderszins reizen, persoonlijke voorkeur, zwangerschap of zwangerschapswens, operatie en het vooruitzicht van het moeten ondergaan van een leverbiopsie.


Bron:
Journal of the American Academy of Dermatology, januari 2013.

Nieuwsoverzicht

Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2015 heeft behaald.
Lees meer...


Drukte bij het maken van behandelafspraken
19 december 2016

De afgelopen weken hebben we een behoorlijke toename gezien van klanten die alvast hun nieuwe sessie voor 2017 willen plannen.
Lees meer...


Oproep psoriasispatienten
27 september 2016

Bijgaande oproep ontvingen wij via de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) en is dus niet afkomstig van het Psoriasiscentrum zelf.
Lees meer...


Afscheid van dr. van`t Veen
2 juni 2016

Op maandag 30 mei hebben wij op gepaste wijze stil gestaan bij het komende afscheid van onze gewaardeerde collega dr. van`t Veen.
Lees meer...


Nieuwsflitsen mei 2016
12 mei 2016

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is.
Lees meer...