Voorwaarden

Alle behandelingen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van erkende specialisten.

Er is een samenwerkingsverband met Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

De werkwijze van het PDBC voldoet volledig aan de voorwaarden van de Inspectie Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, en andere organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg.

Toestemming

  • De client verleent toestemming tot de voorgestelde behandeling door te starten met de behandelkuur. Zo nodig kan deze toestemming op schrift gesteld worden.
  • Bij het bereiken van de maximale belichtingsduur worden door het PDBC de richtlijnen van de NVDV (de beroepsvereniging van dermatologen) gevolgd.

Tarieven en betaling

  • De behandelingen van het PDBC vallen onder de basiszorg. Het PDBC heeft contracten met prijsafspraken met alle grote zorgverzekeraars.
  • De client behoudt verantwoordelijkheid voor het (laten) betalen van de geleverde zorg.
  • Betalingsverplichtingen vervallen niet doordat er een klacht bij het PDBC is ingediend.
  • De tarieven voor onverzekerde zorg ("passanten tarieven") worden op de website gepubliceerd.

Behandelverloop

  • Wanneer een client niet voor een afspraak aanwezig kan zijn, wordt uiterlijk 24 uur te voren afgezegd. Daarbij kan dan een andere afpsraak worden gemaakt.
  • Klachten over de behandeling worden zo snel mogelijk doorgegeven aan het PDBC. Dit kan tijdens een afspraak doorgegeven worden aan een behandelassistent, bij het mangement, per E-mail of schriftelijk. Alle opmerkingen en klachten worden door het PDBC serieus genomen. Wanneer de patient en het PDBC er onderling niet uitkomen kan een klachtencommissie worden ingeschakeld.
  • Het PDBC is aangesloten bij de klachtencommissie van ziekenhuis Gelderse Vallei.