Links

 

Psoriasis Vereniging Nederland
www.psoriasispatientennederland.nl/ 

Stichting Nationaal Huidfonds

https://huidfonds.nl

Ziekenhuis.nl: informatie over psoriasis

https://www.zorgsaam.org/ziekenhuis/specialismen/dermatologie

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
www.nvdv.nl