De prevalentie van psoriasis

 

De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking.

De prevalentie van psoriasis


Gegevens over het vůůrkomen van psoriasis zijn van belang.
Ziekte prevalentie geeft bijvoorbeeld de basis voor onderzoek binnen bepaalde populaties naar bijkomende aandoeningen. De laatste jaren zijn er diverse aan psoriasis gerelateerde ziektes bekend geworden, zoals artritis, diabetes en hart en vaatziektes. Gezien deze bij psoriasis voorkomende bijkomende aandoeningen is het van groot belang te weten wat de prevalentie van psoriasis is teneinde de ziektelast te kunnen bepalen. Dergelijke epidemiologische gegevens kunnen ook politiek van belang zijn, bijvoorbeeld om te weten welke fondsen beschikbaar gesteld moeten worden voor welke ziektes. Prevalentie gegevens kunnen ook gebruikt worden om een trend in onderbehandeling op te kunnen sporen. Verder is prevalentie van belang voor geneeskundig onderwijs.


Onderzoekers in diverse landen hebben de prevalentie van psoriasis geschat met behulp van verschillende methoden. In de Verenigde Staten wordt de prevalentie van psoriasis geschat op 0,91% tot meer dan 2%. Deze prevalenties zijn vergelijkbaar met die welke in het Verenigd Koninkrijk en Europa gevonden worden, maar ze zijn hoger dan die welke in AziŽ gevonden worden.


Amerikaanse onderzoekers deden opnieuw onderzoek naar de prevalentie van psoriasis onder volwassenen in Amerika. Zij gebruikten hiervoor de National Health and Nutrition Examination Survey 2009-2010.


De prevalentie onder Amerikaanse volwassenen van 20 jaar en ouder bleek 3,2% te zijn. Een totaal van 7,2 miljoen Amerikaanse volwassenen gaf aan psoriasis te hebben in 2010. Verdeeld naar afkomst bleek de prevalentie onder blanken het hoogst te zijn, 3,6%, gevolgd door Afro-Amerikanen met 1,9% , Latino’s met 1,6% en anderen met 1,4%.


Het bleek ook dat de prevalentie van psoriasis sinds het vorige bevolkingsonderzoek van 2003-2004 onveranderd gebleven was.


Gezien het feit dat de in de VS gevonden prevalentie overeenkomt met die in Europa, kan gesteld worden dat ook in Nederland ongeveer 3% van de bevolking psoriasis heeft.

Uit: Journal of the American Academy of Dermatology
Volume 70,Issue 3, Pag. 512-516, maart 2014

Dick de Hoop.

Nieuwsoverzicht

Groot onderhoud op 25 en 26 oktober 2018
1 oktober 2018

Zoals u wellicht weet dienen diverse installaties vervangen te worden om aan de huidige eisen te kunnen blijven voldoen en uw behandeling in ons centrum zo comfortabel mogelijk te kunnen uitvoeren.
Lees meer...


Gewijzigd privacy beleid
7 juni 2018

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Lees meer...


Facebookpagina Padbergkliniek
20 februari 2018

Sinds december 2017 operationeel
Lees meer...


ZKN keurmerk 2018
13 februari 2018

Padbergkliniek / Psoriasiscentrum opnieuw gecertificeerd voor ZKN keurmerk
Lees meer...


Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2008 heeft behaald.
Lees meer...