Minder vaak atopische verschijnselen bij patiŽnten met artritis psoriatica (een geluk bij een ongeluk?).


In de JAAD (Journal of the American Academy of Dermatology)van februari 2013 stond het volgende artikel : “Decreased prevalence of atopic features in patients with psoriatic arthritis, but not in psoriasis vulgaris”.
Enkele dermatologen van de afdeling dermatologie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en enkele reumatologen uit het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven deden samen onderzoek naar de aanwezigheid van atopische verschijnselen bij patiŽnten met psoriasis en artritis psoriatica.
Het is bekend dat het vůůrkomen van atopie verminderd is bij patiŽnten met diverse auto-inflammatoire aandoeningen. Anders gezegd: bij personen mťt atopie komen minder vaak auto-inflammatoire aandoeningen voor.
De vraag was of dit ook geldt voor patiŽnten met psoriasis of met artritis psoriatica.

Eerst wat definities:

Psoriasis vulgaris = psoriasis van de huid
Artritis = gewrichtsontsteking
Artritis psoriatica = gewrichtsontsteking(en) in samenhang met psoriasis
Atopie = erfelijke aanleg om een of meer van de volgende aandoeningen te hebben of te krijgen: astma, hooikoorts, eczeem, bronchitis of voedselallergie. Tevens is er een erfelijke aanleg tot het produceren van antistoffen gericht op stoffen die ingeademd worden, dan wel met voeding in het lichaam binnenkomen
Auto-immuunziekte = aandoening die berust op de vorming van antistoffen, gericht tegen lichaamseigen cellen en weefsels
Auto-inflammatoir = ontsteking bij auto-immuunziekte, bv. reumatoÔde artritis (reuma).

Drie groepen patiŽnten werden vergeleken: 168 met artritis psoriatica, 133 met psoriasis vulgaris en 147 controle patiŽnten zonder psoriasis (deze laatste groep kwam op de polikliniek i.v.m. spataderen.

Resultaten:
Na statistische analyse kwam, in het kort gezegd, het volgende naar voren:
*Bij de patiŽnten met artritis psoriatica werd minder vaak hooikoorts gezien dan bij de controle groep en de psoriasis vulgaris groep; er werd geen verschil gezien tussen de psoriasis vulgaris groep en de controle groep.
*PatiŽnten met artritis psoriatica gaven aan minder vaak astma te hebben of te hebben gehad dan de patiŽnten in de controle groep en in de psoriasis vulgaris groep. Ook werd bij hen minder vaak een verhoogd gehalte aan antistoffen aangetoond. Daarnaast gaven zij die wel een verhoogd gehalte antistoffen hadden aan minder pijn te hebben vergeleken met hen die geen verhoogd gehalte aan antistoffen toonden.

In gewone woorden:
Deze studie toont aan dat vooral patiŽnten met artritis psoriatica minder verschijnselen tonen die bij atopie passen.

Anders gezegd: het lijkt erop dat de aanwezigheid van atopische verschijnselen beschermt tegen ontwikkeling van artritis psoriatica en de ernst ervan doet verminderen.

Nieuwsoverzicht

Training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten
6 maart 2020

De Padberg Kliniek heeft samen met Marije te Raa een training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten heeft ontwikkeld.
Lees meer...


Op 5 februari 2020 heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden behorend bij de certificering van de Padbergkliniek / Psoriasiscentrum.
25 februari 2020

Lees meer...


Inloggen digitaal patiŽntenportaal
5 december 2019

Per 1 december kunt u inzage krijgen, in uw eigen, digitale patiŽntenportaal.
Lees meer...


VIPP B1 met succes geauditeerd.
3 juli 2019

Op woensdagmorgen 3 juli heeft het Psoriasiscentrum Ede met goed gevolg de VIPP B1 audit afgesloten.
Lees meer...


ZKN keurmerk 2019 behaald
25 februari 2019

Op 30 januari heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden
Lees meer...


Drukte en wijziging openingstijden
25 februari 2019

Al enige tijd neemt het aantal behandelingen in ons centrum weer toe.
Lees meer...