Gewijzigd privacy beleid

 
Beste relatie,


Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is Wij hebben, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig. Graag informeren wij u hierover.

Hieronder treft u in het kort de belangrijkste punten:

• AVG: Onze nieuwe privacy regels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 van kracht is.

• Transparant: We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. We verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens.

• Uw rechten: U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u beheren in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Ons interne privacy beleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is verder aangescherpt en sturen wij u op verzoek graag toe.

Al onze medewerkers zijn geÔnformeerd dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.

Er is een verwerkingenregister aangelegd.
We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geÔnformeerd over het vernieuwde privacy beleid. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.()

Nieuwsoverzicht

ZKN keurmerk 2019 behaald
25 februari 2019

Op 30 januari heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden
Lees meer...


Drukte en wijziging openingstijden
25 februari 2019

Al enige tijd neemt het aantal behandelingen in ons centrum weer toe.
Lees meer...


Rookbeleid
27 december 2018

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen wordt er al geruime tijd gesproken over rookvrije zones rond overheidsgebouwen en instellingen voor gezondheidszorg.
Lees meer...


Gewijzigd privacy beleid
7 juni 2018

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Lees meer...


Facebookpagina Padbergkliniek
20 februari 2018

Sinds december 2017 operationeel
Lees meer...


Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...