Gewijzigd privacy beleid

 
Beste relatie,


Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is Wij hebben, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig. Graag informeren wij u hierover.

Hieronder treft u in het kort de belangrijkste punten:

• AVG: Onze nieuwe privacy regels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 van kracht is.

• Transparant: We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. We verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens.

• Uw rechten: U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u beheren in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Ons interne privacy beleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is verder aangescherpt en sturen wij u op verzoek graag toe.

Al onze medewerkers zijn geÔnformeerd dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.

Er is een verwerkingenregister aangelegd.
We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geÔnformeerd over het vernieuwde privacy beleid. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.()

Nieuwsoverzicht

Gewijzigd privacy beleid
7 juni 2018

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Lees meer...


Facebookpagina Padbergkliniek
20 februari 2018

Sinds december 2017 operationeel
Lees meer...


ZKN keurmerk 2018
13 februari 2018

Padbergkliniek / Psoriasiscentrum opnieuw gecertificeerd voor ZKN keurmerk
Lees meer...


Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2008 heeft behaald.
Lees meer...


Drukte bij het maken van behandelafspraken
19 december 2016

De afgelopen weken hebben we een behoorlijke toename gezien van klanten die alvast hun nieuwe sessie voor 2017 willen plannen.
Lees meer...