Homeopathie voor eczeem?

Homeopathie kan niet aanbevolen worden voor patiŽnten met eczeem.

In het British Journal of Dermatology van juni 2012 stond het volgende artikel van E. Ernst,:
“Homeopathy for eczema: a systematic review of controlled clinical trials”.

Homeopathie is een vorm van therapie waarbij uitgegaan wordt van similia similubus curanter. In gewone taal betekent dit dat men behandelt met een middel dat, mits in grotere hoeveelheden toegediend, dezelfde verschijnselen zou geven als van de te bestrijden ziekte. Dus het gelijke met het gelijke behandelen. Er wordt van hoge verdunningen gebruik gemaakt, naar men zegt om de zelf genezende eigenschappen van het lichaam te stimuleren. Homeopathie wordt gebruikt voor veel chronische aandoeningen waaronder eczeem. Hoewel homeopathie stamt uit de prewetenschappelijke tijd van de geneeskunde (gebaseerd op de ideeŽn van Samuel Hahnemann (1755 – 1843), de waarde ervan voor de behandeling van eczeem twijfelachtig is en gebaseerd is op ervaring en anekdotische gegevens, is zij nog steeds populair.

Ten einde te weten te komen of er goede en bewijzende resultaten beschreven zijn over de homeopathische behandeling van eczeem werd door Ernst gezocht naar publicaties over gecontroleerde studies. Uiteindelijk werden drie artikelen gevonden die voldeden aan de hiervoor geldende criteria.

Bij goede klinische studies worden de patiŽnten in willekeurige groepen ingedeeld, gerandomiseerd, waarmee dan verschillende therapieŽn vergeleken kunnen worden. Eťn van de groepen wordt meestal met een placebo behandeld. Een placebo is een niet werkzaam geneesmiddel. Als het goed gedaan wordt weet noch de arts noch de patiŽnt in welke groep iemand valt en op die wijze kan later, als de codes verbroken worden, gezien worden welke therapie het best gewerkt heeft. Dit wordt dubbel blind genoemd. In twee van de drie genoemde studies bleken de patiŽnten echter niet gerandomiseerd en was niet gedetailleerd aangegeven welke therapie zij hadden gekregen. Dus de resultaten werden hier niet objectief verkregen. De uitkomst van deze twee studies was dat er gelijke resultaten werden verkregen met de homeopathische en de reguliere therapie (ja, zo kun je alles naar je hand zetten..). De uitkomst van de derde studie, die wel gerandomiseerd en placebo gecontroleerd was, gaf aan dat de homeopathische therapie niet beter was dan de behandeling met placebo.

Al met al kan dus geconstateerd worden dat er geen studies gevonden werden die objectieve positieve resultaten te zien gaven van homeopathische behandeling van eczeem. Met andere woorden: homeopathie kan niet aanbevolen worden voor patiŽnten met eczeem.

De vraag die nu rijst is natuurlijk hoe deze gegevens zich verhouden tot de behandeling van psoriasis. Mijn persoonlijke overtuiging is dat er ook voor de behandeling van psoriasis geen plaats is voor homeopathie, sterker nog, ik vind eigenlijk dat er in de tegenwoordige tijd helemaal geen plaats meer is voor de homeopathie. Dit vooral gezien het feit dat ook ik denk dat de werking van homeopathie berust op placebo effect.

De nu volgende zin komt uit Wikipedia: “De homeopathische leer wordt niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs; het gelijksoortigheidbeginsel is in het algemeen onjuist en extreme verdunning maakt elk middel onwerkzaam.[1] Homeopaten beroepen zich echter op de theorie dat bij het zogenaamde "potentiŽren" de werking van de grondstof op het oplosmiddel zou overgaan. Homeopathie wordt daarom tot de pseudowetenschappen gerekend. Eventuele effecten als gevolg van een homeopathische behandeling kunnen aan het placebo-effect worden toegeschreven.[2] “

Zij die meer willen lezen over wat homeopathie inhoudt verwijs ik graag naar de Wikipedia site: http://nl.wikipedia.org/wiki/Homeopathie

Dr. D. de Hoop.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door de
meeste verzekeraars

Het Psoriasis Dagbehandelingscentrum gaat haar behandelingen per 1 januari 2024 stoppen

Helaas moeten wij meedelen dat het Psoriasis Dagbehandelingscentrum haar behandelingen per 1 januari 2024 gaat stoppen.

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.