Medicatie in de praktijk minder werkzaam dan tijdens voorafgaande studies

Dr. D de Hoop.

Zoals u waarschijnlijk bekend is, lees bijvoorbeeld de column “Ervaringen van een patiŽnt” op deze site, worden medicijnen volgens de wet, voordat ze op de markt komen, uitvoerig getest.

Het blijkt dat medicijnen in de praktijk veelal minder werkzaam zijn dan tijdens de testen. Hiervan wordt bijvoorbeeld melding gemaakt door een tweetal promovendi die onafhankelijk van elkaar onderzoek deden naar de resultaten van behandeling van psoriasis met biologics. Dr. Rieke Driessen (UMCN) en Dr. Marjan de Groot (UvA) vonden dat de resultaten in de praktijk minder goed waren dan in de studie fases. Zij dragen hiervoor een aantal verklaringen aan en het is interessant deze te lezen:

-Aan de studies mogen patiŽnten met psoriasis deelnemen die aan de insluitingcriteria van deze studies voldoen. Dit betekent in de praktijk o.a. dat men niet eerst een behandeling moet hebben gehad met andere therapieŽn, zoals lichttherapie, en oraal ciclosporine en methotrexaat.
- In de praktijk mogen biologics pas worden voorgeschreven als deze conventionele therapieŽn wel zijn gebruikt, maar onvoldoende effect gaven.
Conclusie: in de praktijk zijn de patiŽnten die met biologics behandeld worden meer therapie-resistent (lees moeilijker te behandelen) dan zij die tijdens een studie met biologics behandeld worden.

-Een andere overweging is dat patiŽnten in de dagelijks praktijk mogelijk minder nauwkeurig met de hen voorgeschreven medicatie omgaan dan tijdens een studie, waarin meer controles zijn ingebouwd.

-Schrijver dezes denkt dat er waarschijnlijk tijdens studies met medicijnen ook een ander (positiever) placebo-effect meespeelt dan tijdens de gewone praktijk waarin de controles minder frequent zijn.

Een opvallende nevenbevinding werd gemeld door Rieke Driessen: patiŽnten met een ernstige psoriasis lijden vaker aan obesitas (te dik zijn) en hoge bloeddruk, dan huidpatiŽnten zonder psoriasis. Daarnaast roken zij vaker en drinken zij meer. Onbekend blijft vooralsnog of dit een gevolg is van de leefstijl van de patiŽnt met psoriasis of dat het een gevolg is van het proces dat aan psoriasis ten grondslag ligt.

Literatuur:
HUID, juni 2011-07-02
MEDNET, nr 6, 2011.

Nieuwsoverzicht

Training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten
6 maart 2020

De Padberg Kliniek heeft samen met Marije te Raa een training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten heeft ontwikkeld.
Lees meer...


Op 5 februari 2020 heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden behorend bij de certificering van de Padbergkliniek / Psoriasiscentrum.
25 februari 2020

Lees meer...


Inloggen digitaal patiŽntenportaal
5 december 2019

Per 1 december kunt u inzage krijgen, in uw eigen, digitale patiŽntenportaal.
Lees meer...


VIPP B1 met succes geauditeerd.
3 juli 2019

Op woensdagmorgen 3 juli heeft het Psoriasiscentrum Ede met goed gevolg de VIPP B1 audit afgesloten.
Lees meer...


ZKN keurmerk 2019 behaald
25 februari 2019

Op 30 januari heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden
Lees meer...


Drukte en wijziging openingstijden
25 februari 2019

Al enige tijd neemt het aantal behandelingen in ons centrum weer toe.
Lees meer...