Minder vaak atopische verschijnselen bij patiŽnten met artritis psoriatica

Een geluk bij een ongeluk?

In de JAAD (Journal of the American Academy of Dermatology)van februari 2013 stond het volgende artikel : “Decreased prevalence of atopic features in patients with psoriatic arthritis, but not in psoriasis vulgaris”.
Enkele dermatologen van de afdeling dermatologie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en enkele reumatologen uit het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven deden samen onderzoek naar de aanwezigheid van atopische verschijnselen bij patiŽnten met psoriasis en artritis psoriatica.
Het is bekend dat het vůůrkomen van atopie verminderd is bij patiŽnten met diverse auto-inflammatoire aandoeningen. Anders gezegd: bij personen mťt atopie komen minder vaak auto-inflammatoire aandoeningen voor.
De vraag was of dit ook geldt voor patiŽnten met psoriasis of met artritis psoriatica.

Eerst wat definities:

Psoriasis vulgaris = psoriasis van de huid
Artritis = gewrichtsontsteking
Artritis psoriatica = gewrichtsontsteking(en) in samenhang met psoriasis
Atopie = erfelijke aanleg om een of meer van de volgende aandoeningen te hebben of te krijgen: astma, hooikoorts, eczeem, bronchitis of voedselallergie. Tevens is er een erfelijke aanleg tot het produceren van antistoffen gericht op stoffen die ingeademd worden, dan wel met voeding in het lichaam binnenkomen
Auto-immuunziekte = aandoening die berust op de vorming van antistoffen, gericht tegen lichaamseigen cellen en weefsels
Auto-inflammatoir = ontsteking bij auto-immuunziekte, bv. reumatoÔde artritis (reuma).

Drie groepen patiŽnten werden vergeleken: 168 met artritis psoriatica, 133 met psoriasis vulgaris en 147 controle patiŽnten zonder psoriasis (deze laatste groep kwam op de polikliniek i.v.m. spataderen.

Resultaten:
Na statistische analyse kwam, in het kort gezegd, het volgende naar voren:
*Bij de patiŽnten met artritis psoriatica werd minder vaak hooikoorts gezien dan bij de controle groep en de psoriasis vulgaris groep; er werd geen verschil gezien tussen de psoriasis vulgaris groep en de controle groep.
*PatiŽnten met artritis psoriatica gaven aan minder vaak astma te hebben of te hebben gehad dan de patiŽnten in de controle groep en in de psoriasis vulgaris groep. Ook werd bij hen minder vaak een verhoogd gehalte aan antistoffen aangetoond. Daarnaast gaven zij die wel een verhoogd gehalte antistoffen hadden aan minder pijn te hebben vergeleken met hen die geen verhoogd gehalte aan antistoffen toonden.

In gewone woorden:
Deze studie toont aan dat vooral patiŽnten met artritis psoriatica minder verschijnselen tonen die bij atopie passen.

Anders gezegd: het lijkt erop dat de aanwezigheid van atopische verschijnselen beschermt tegen ontwikkeling van artritis psoriatica en de ernst ervan doet verminderen.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door de
meeste verzekeraars

Het Psoriasis Dagbehandelingscentrum gaat haar behandelingen per 1 januari 2024 stoppen

Helaas moeten wij meedelen dat het Psoriasis Dagbehandelingscentrum haar behandelingen per 1 januari 2024 gaat stoppen.

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.