Nieuwe koepel voor huidpatienten

Tijdschrift HUID, maart 2011

HUID is een nieuwsblad, over huid en huidaandoeningen, dat vier keer per jaar wordt uitgegeven door Stichting Nationaal Huidfonds.

In het eerste nummer van 2011 stond dat het Huidfonds (www.huidfonds.nl), de NVDV, de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen (www.nvdv.nl) en de Huidfederatie hun krachten hebben gebundeld om gezamenlijk de belangen van patiŽnten met een chronische huidziekte te behartigen.

De Huidfederatie heet overigens per 01-04-2011 HuidpatiŽnten Nederland (www.huidfederatie.nl).

Deze drie organisaties zijn gevestigd op ťťn plek, de Domus Medica in Utrecht. Er wordt naar gestreefd dat ook de huidtherapeuten en de huidverpleegkundigen zich hier gaan vestigen.

Het doel is dat zij gezamenlijk beleid gaan ontwikkelen en projecten gaan uitvoeren. Dus een samenspel van patiŽnten, professionals, zorgverlenende instanties en andere betrokkenen. Deze koepel is daarmee het centrale aanspreekpunt voor en spreekbuis naar de overheid, de politiek, de verzekeringswereld en de media over zaken die het beleid bij de behandeling van huidziekten, vooral de chronische huidziekten, betreffen.

Mogelijke activiteiten kunnen zijn:

>Het opstellen van zorgstandaards, bijvoorbeeld voor psoriasis en eczeem

>Het opzetten van registratiesystemen voor de effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen van medicijnen

>Het uitbrengen van adviezen aan het College voor Zorgverzekeringen over de vergoeding van (dure) medicijnen

>Het opzetten van nieuwe zorgmodellen met teleconsultatie en zelfmanagement van patiŽnten

De koepel kan zich ontwikkelen tot een samenwerkingsverband dat relevante problemen, knelpunten en lacunes aankaart en signaleert. 

Nieuwsoverzicht

Groot onderhoud op 25 en 26 oktober 2018
1 oktober 2018

Zoals u wellicht weet dienen diverse installaties vervangen te worden om aan de huidige eisen te kunnen blijven voldoen en uw behandeling in ons centrum zo comfortabel mogelijk te kunnen uitvoeren.
Lees meer...


Gewijzigd privacy beleid
7 juni 2018

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Lees meer...


Facebookpagina Padbergkliniek
20 februari 2018

Sinds december 2017 operationeel
Lees meer...


ZKN keurmerk 2018
13 februari 2018

Padbergkliniek / Psoriasiscentrum opnieuw gecertificeerd voor ZKN keurmerk
Lees meer...


Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2008 heeft behaald.
Lees meer...