Nieuwe koepel voor huidpatienten

Tijdschrift HUID, maart 2011

HUID is een nieuwsblad, over huid en huidaandoeningen, dat vier keer per jaar wordt uitgegeven door Stichting Nationaal Huidfonds.

In het eerste nummer van 2011 stond dat het Huidfonds (www.huidfonds.nl), de NVDV, de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen (www.nvdv.nl) en de Huidfederatie hun krachten hebben gebundeld om gezamenlijk de belangen van patiŽnten met een chronische huidziekte te behartigen.

De Huidfederatie heet overigens per 01-04-2011 HuidpatiŽnten Nederland (www.huidfederatie.nl).

Deze drie organisaties zijn gevestigd op ťťn plek, de Domus Medica in Utrecht. Er wordt naar gestreefd dat ook de huidtherapeuten en de huidverpleegkundigen zich hier gaan vestigen.

Het doel is dat zij gezamenlijk beleid gaan ontwikkelen en projecten gaan uitvoeren. Dus een samenspel van patiŽnten, professionals, zorgverlenende instanties en andere betrokkenen. Deze koepel is daarmee het centrale aanspreekpunt voor en spreekbuis naar de overheid, de politiek, de verzekeringswereld en de media over zaken die het beleid bij de behandeling van huidziekten, vooral de chronische huidziekten, betreffen.

Mogelijke activiteiten kunnen zijn:

>Het opstellen van zorgstandaards, bijvoorbeeld voor psoriasis en eczeem

>Het opzetten van registratiesystemen voor de effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen van medicijnen

>Het uitbrengen van adviezen aan het College voor Zorgverzekeringen over de vergoeding van (dure) medicijnen

>Het opzetten van nieuwe zorgmodellen met teleconsultatie en zelfmanagement van patiŽnten

De koepel kan zich ontwikkelen tot een samenwerkingsverband dat relevante problemen, knelpunten en lacunes aankaart en signaleert. 

Nieuwsoverzicht

Training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten
6 maart 2020

De Padberg Kliniek heeft samen met Marije te Raa een training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten heeft ontwikkeld.
Lees meer...


Op 5 februari 2020 heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden behorend bij de certificering van de Padbergkliniek / Psoriasiscentrum.
25 februari 2020

Lees meer...


Inloggen digitaal patiŽntenportaal
5 december 2019

Per 1 december kunt u inzage krijgen, in uw eigen, digitale patiŽntenportaal.
Lees meer...


VIPP B1 met succes geauditeerd.
3 juli 2019

Op woensdagmorgen 3 juli heeft het Psoriasiscentrum Ede met goed gevolg de VIPP B1 audit afgesloten.
Lees meer...


ZKN keurmerk 2019 behaald
25 februari 2019

Op 30 januari heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden
Lees meer...


Drukte en wijziging openingstijden
25 februari 2019

Al enige tijd neemt het aantal behandelingen in ons centrum weer toe.
Lees meer...