Nieuwsflitsen mei 2016

 

Nieuwsflitsen mei 2016 Psoriasiscentrum

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is. Doel is om te informeren hoe u de behandeling in ons centrum heeft ervaren en hoe het nu met de psoriasis gaat. We vertrouwen op uw medewerking.

Momenteel is het bij het centrum topdrukte. Veel mensen geven er de voorkeur aan om voor de zomervakantie hun psoriasisbehandeling te hebben afgerond. Dit heeft tot gevolg dat de wachttijden wat langer zullen zijn dan u van ons gewend bent. In goed onderling overleg tussen onze klanten en het secretariaat zijn er echter altijd oplossingen te vinden, zeker indien iedereen wat flexibiliteit toont.

Voor 2016 hebben wij weer contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. De vergoeding voor de baden en lichtbehandelingen valt volledig onder de vergoeding van uw basisverzekering ( bij nieuwe patiŽnten is hiervoor een verwijsbrief van een (huis) arts noodzakelijk). Wel dient u vanzelfsprekend rekening te houden met uw verplichte eigen risico. Inmiddels zijn we gestart met de onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor de zorginkoop 2017.

Ieder jaar worden we door KIWA geauditeerd (= controle op kwaliteit). Dit is eind maart weer gebeurd en gelukkig hebben we opnieuw het goedkeuringscertificaat ontvangen.
Op donderdag 21 april heeft de visitatie van de vakgroep dermatologie plaatsgevonden. Dit is een 1x per 5 jaar uitgevoerde controle van de beroepsvereniging NVDV om na te gaan of de dermatologen op een goede en veilige manier werken volgens (inter)nationale richtlijnen. Op alle punten werd bovengemiddeld goed gescoord.

Op 9 juni nemen wij afscheid van onze collega, dermatoloog dr. W van `t Veen. Wij hopen dat hij in goede gezondheid nog vele jaren van zijn pensioen mag genieten. Zodra er een opvolger is gevonden zullen wij u daarover informeren.

Per 1 januari is dhr. Ir. W.C.M. Albersen teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. Dit als gevolg van het bereiken van de maximum zittingstermijn. Voorlopig zal dhr. Albersen als adviseur van de R.v.T. aan ons centrum verbonden blijven. Inmiddels zijn we gestart met de zoektocht naar een nieuw lid van de R.v.T.

De afgelopen maanden zijn we er in geslaagd om een aantal enthousiaste nieuwe medewerkers aan te trekken. Ongetwijfeld hebben velen van u al met hen kennis gemaakt. We wensen hen een fijne en uitdagende werkplek toe.

Tenslotte zijn we op zoek naar ťťn of meerder leden voor onze PatiŽnten Advies Raad. Mocht u interesse hebben dan horen wij dat graag. De PatiŽnten Advies Raad vergadert 4 tot 5 keer per jaar.


Nieuwsoverzicht

Training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten
6 maart 2020

De Padberg Kliniek heeft samen met Marije te Raa een training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten heeft ontwikkeld.
Lees meer...


Op 5 februari 2020 heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden behorend bij de certificering van de Padbergkliniek / Psoriasiscentrum.
25 februari 2020

Lees meer...


Inloggen digitaal patiŽntenportaal
5 december 2019

Per 1 december kunt u inzage krijgen, in uw eigen, digitale patiŽntenportaal.
Lees meer...


VIPP B1 met succes geauditeerd.
3 juli 2019

Op woensdagmorgen 3 juli heeft het Psoriasiscentrum Ede met goed gevolg de VIPP B1 audit afgesloten.
Lees meer...


ZKN keurmerk 2019 behaald
25 februari 2019

Op 30 januari heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden
Lees meer...


Drukte en wijziging openingstijden
25 februari 2019

Al enige tijd neemt het aantal behandelingen in ons centrum weer toe.
Lees meer...