Nieuwsflitsen mei 2016

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is.

Vanaf maart 2016 hebben wij het nazorgtraject weer opgepakt. Dit betekent dat wij al onze klanten benaderen, ongeveer 3 maanden nadat de behandeling gestopt is. Doel is om te informeren hoe u de behandeling in ons centrum heeft ervaren en hoe het nu met de psoriasis gaat. We vertrouwen op uw medewerking.

Momenteel is het bij het centrum topdrukte. Veel mensen geven er de voorkeur aan om voor de zomervakantie hun psoriasisbehandeling te hebben afgerond. Dit heeft tot gevolg dat de wachttijden wat langer zullen zijn dan u van ons gewend bent. In goed onderling overleg tussen onze klanten en het secretariaat zijn er echter altijd oplossingen te vinden, zeker indien iedereen wat flexibiliteit toont.

Voor 2016 hebben wij weer contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. De vergoeding voor de baden en lichtbehandelingen valt volledig onder de vergoeding van uw basisverzekering ( bij nieuwe patiŽnten is hiervoor een verwijsbrief van een (huis) arts noodzakelijk). Wel dient u vanzelfsprekend rekening te houden met uw verplichte eigen risico. Inmiddels zijn we gestart met de onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor de zorginkoop 2017.

Ieder jaar worden we door KIWA geauditeerd (= controle op kwaliteit). Dit is eind maart weer gebeurd en gelukkig hebben we opnieuw het goedkeuringscertificaat ontvangen.
Op donderdag 21 april heeft de visitatie van de vakgroep dermatologie plaatsgevonden. Dit is een 1x per 5 jaar uitgevoerde controle van de beroepsvereniging NVDV om na te gaan of de dermatologen op een goede en veilige manier werken volgens (inter)nationale richtlijnen. Op alle punten werd bovengemiddeld goed gescoord.

Op 9 juni nemen wij afscheid van onze collega, dermatoloog dr. W van `t Veen. Wij hopen dat hij in goede gezondheid nog vele jaren van zijn pensioen mag genieten. Zodra er een opvolger is gevonden zullen wij u daarover informeren.

Per 1 januari is dhr. Ir. W.C.M. Albersen teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. Dit als gevolg van het bereiken van de maximum zittingstermijn. Voorlopig zal dhr. Albersen als adviseur van de R.v.T. aan ons centrum verbonden blijven. Inmiddels zijn we gestart met de zoektocht naar een nieuw lid van de R.v.T.

De afgelopen maanden zijn we er in geslaagd om een aantal enthousiaste nieuwe medewerkers aan te trekken. Ongetwijfeld hebben velen van u al met hen kennis gemaakt. We wensen hen een fijne en uitdagende werkplek toe.

Tenslotte zijn we op zoek naar ťťn of meerder leden voor onze PatiŽnten Advies Raad. Mocht u interesse hebben dan horen wij dat graag. De PatiŽnten Advies Raad vergadert 4 tot 5 keer per jaar.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door
alle verzekeraars

COVID-19

Extra regels vanwege COVID-19

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.