Overeenkomst ziekte van Crohn en psoriasis?

Ontstaat psoriasis ten gevolge van bacteriŽn en andere micro-organismen in de huid?

Een antigeen is een stof die door het menselijk afweersysteem als lichaamsvreemd wordt beschouwd. Dus het afweersysteem ziet een antigeen als een indringer die niet in het menselijk lichaam thuishoort. Hierdoor worden er afweerstoffen tegen de indringer gevormd dan wel worden er afweercellen geactiveerd. Het resultaat hiervan is dat er een ontsteking optreedt. Het is een algemeen geaccepteerde theorie dat de bij psoriasis optredende ontstekingen in de huid ontstaan door een reactie van het immuunsysteem op een antigeen.Uiteraard bij hen die een erfelijke aanleg voor psoriasis hebben.

Maar tot nu toe is dit antigeen onbekend gebleken. Engelse dermatologen dragen in het juli nummer van het British Journal of Dermatology* diverse argumenten aan voor de reeds oude gedachte dat het antigeen dat psoriasis opwekt bestaat uit bacteriŽn en andere micro-organismen in de huid, de mond of in de slijmvliezen. Zij doen dit o.a. door de associatie/overeenkomst die psoriasis heeft met de ziekte van Crohn, een chronische darmontsteking.

Mensen met de ziekte van Crohn hebben een vijf keer grotere kans psoriasis te krijgen en omgekeerd krijgen patiŽnten met psoriasis eerder de ziekte van Crohn. Het is algemeen aanvaard dat de ziekte van Crohn, bij hen die voor deze ziekte een erfelijke aanleg hebben, opgewekt wordt door micro-organismen in de darm die door het lichaam onterecht als antigeen worden “herkend”. Gelet op de overeenkomsten tussen de ziekte van Crohn en psoriasis dragen de onderzoekers, naar zij zeggen, bewijzen aan dat micro-organismen in de huid fungeren als antigeen, waardoor psoriasis ontstaat bij mensen die hiervoor een erfelijke aanleg hebben.

* L. Fry, B.S. Baker, A.V. Powles, A. Fahlen and L. Engstrand. Is chronic plaque psoriasis triggered by microbiota in the skin? British Journal of Dermatology, july 2013.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door de
meeste verzekeraars

Het Psoriasis Dagbehandelingscentrum gaat haar behandelingen per 1 januari 2024 stoppen

Helaas moeten wij meedelen dat het Psoriasis Dagbehandelingscentrum haar behandelingen per 1 januari 2024 gaat stoppen.

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.