Psoriasis en aandoeningen van hart en bloedvaten

Pilot Studie naar hypertensie bij patiŽnten met psoriasis die voor intake komen in het PDBC


Er wordt in de wetenschappelijke tijdschriften steeds meer melding gemaakt aandoeningen van hart en bloedvaten bij patiŽnten met psoriasis.

In de wetenschappelijke literatuur is vele keren gemeld dat er bij patiŽnten met psoriasis, aandoeningen van hart en bloedvaten (cardiovasculaire aandoeningen) kunnen optreden. Daarnaast worden overgewicht, suikerziekte en stoornissen in de vetstofwisseling genoemd.
Er wordt door de Amerikaanse National Psoriasis Foundation aanbevolen een screening te doen op deze aandoeningen bij patiŽnten met psoriasis vanaf de leeftijd van 20 jaar.

PatiŽnten met psoriasis lijken dus vaker dan anderen hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes mellitus), overgewicht (obesitas) en afwijkingen in de vetgehalten van het bloed, (dyslipidemie), te ontwikkelen.
Met opzet wordt hier gesproken van de mogelijkheid van optreden van deze ziekten daar er ook studies zijn gepubliceerd die dit niet kunnen bevestigen.

Daar er serieuze aanbevelingen worden gedaan te screenen op risico voor hart- en vaatziekten hebben de artsen van het PDBC besloten bij elke intake een bloeddrukmeting uit te voeren. Een te hoge bloeddruk kan namelijk aanleiding geven tot, of bestaan bij cardiovasculaire aandoeningen.
Daarnaast zullen lengte en gewicht gemeten en genoteerd worden.
De “Body Mass Index” (BMI) zal daarna berekend worden.


Het protocol dat is opgesteld voor deze screening vindt u hieronder:

Pilot Studie naar hypertensie bij patiŽnten met psoriasis die voor intake komen in het PDBC

Te noteren gegevens:

Naam
Geslacht
Geboortedatum
Medicatie
ArteriŽle bloeddruk
Lengte en gewicht
BMI: is snel uitgerekend via: http://www.voedingswaardetabel.nl/bereken/bmi/

Standaardmeting (NHG)

De bloeddruk wordt gemeten bij de zittende patiŽnt, na ten minste vijf minuten rust,
Bij de meting moet de manchet zich ter hoogte van het midden van het sternum bevinden.
Tijdens de meetprocedure wordt niet gesproken.

– De waarden waarbij van verhoogde
bloeddruk of hypertensie sprake is, zijn
verlaagd van 160 naar 140 mm Hg voor de
systolische bloeddruk en van 95 naar 90
mm Hg voor de diastolische bloeddruk.

Indien de bloeddruk bij intake normaal is wordt de meting ervan niet herhaald bij de volgende controle.
Indien blijkt dat de patiŽnt al medicatie heeft tegen hypertensie, dan wordt er door ons geen actie richting huisarts genomen .

Indien de bloeddruk bij intake te hoog bevonden wordt dan wordt de meting ervan bij de eerstvolgende controle herhaald. Indien deze meting aangeeft dat er nog steeds sprake is van te hoge waarden, dan wordt de patiŽnt aangeraden naar de huisarts te gaan.
Aan het einde van de behandelingen wordt dit in de ontslagbrief vermeld.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door de
meeste verzekeraars

Het Psoriasis Dagbehandelingscentrum gaat haar behandelingen per 1 januari 2024 stoppen

Helaas moeten wij meedelen dat het Psoriasis Dagbehandelingscentrum haar behandelingen per 1 januari 2024 gaat stoppen.

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.