Psoriasis en aandoeningen van hart en bloedvaten


Er wordt in de wetenschappelijke tijdschriften steeds meer melding gemaakt aandoeningen van hart en bloedvaten bij patiŽnten met psoriasis.

In de wetenschappelijke literatuur is vele keren gemeld dat er bij patiŽnten met psoriasis, aandoeningen van hart en bloedvaten (cardiovasculaire aandoeningen) kunnen optreden. Daarnaast worden overgewicht, suikerziekte en stoornissen in de vetstofwisseling genoemd.
Er wordt door de Amerikaanse National Psoriasis Foundation aanbevolen een screening te doen op deze aandoeningen bij patiŽnten met psoriasis vanaf de leeftijd van 20 jaar.

PatiŽnten met psoriasis lijken dus vaker dan anderen hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes mellitus), overgewicht (obesitas) en afwijkingen in de vetgehalten van het bloed, (dyslipidemie), te ontwikkelen.
Met opzet wordt hier gesproken van de mogelijkheid van optreden van deze ziekten daar er ook studies zijn gepubliceerd die dit niet kunnen bevestigen.

Daar er serieuze aanbevelingen worden gedaan te screenen op risico voor hart- en vaatziekten hebben de artsen van het PDBC besloten bij elke intake een bloeddrukmeting uit te voeren. Een te hoge bloeddruk kan namelijk aanleiding geven tot, of bestaan bij cardiovasculaire aandoeningen.
Daarnaast zullen lengte en gewicht gemeten en genoteerd worden.
De “Body Mass Index” (BMI) zal daarna berekend worden.


Het protocol dat is opgesteld voor deze screening vindt u hieronder:

Pilot Studie naar hypertensie bij patiŽnten met psoriasis die voor intake komen in het PDBC

Te noteren gegevens:

Naam
Geslacht
Geboortedatum
Medicatie
ArteriŽle bloeddruk
Lengte en gewicht
BMI: is snel uitgerekend via: http://www.voedingswaardetabel.nl/bereken/bmi/

Standaardmeting (NHG)

De bloeddruk wordt gemeten bij de zittende patiŽnt, na ten minste vijf minuten rust,
Bij de meting moet de manchet zich ter hoogte van het midden van het sternum bevinden.
Tijdens de meetprocedure wordt niet gesproken.

– De waarden waarbij van verhoogde
bloeddruk of hypertensie sprake is, zijn
verlaagd van 160 naar 140 mm Hg voor de
systolische bloeddruk en van 95 naar 90
mm Hg voor de diastolische bloeddruk.

Indien de bloeddruk bij intake normaal is wordt de meting ervan niet herhaald bij de volgende controle.
Indien blijkt dat de patiŽnt al medicatie heeft tegen hypertensie, dan wordt er door ons geen actie richting huisarts genomen .

Indien de bloeddruk bij intake te hoog bevonden wordt dan wordt de meting ervan bij de eerstvolgende controle herhaald. Indien deze meting aangeeft dat er nog steeds sprake is van te hoge waarden, dan wordt de patiŽnt aangeraden naar de huisarts te gaan.
Aan het einde van de behandelingen wordt dit in de ontslagbrief vermeld.

Nieuwsoverzicht

Training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten
6 maart 2020

De Padberg Kliniek heeft samen met Marije te Raa een training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten heeft ontwikkeld.
Lees meer...


Op 5 februari 2020 heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden behorend bij de certificering van de Padbergkliniek / Psoriasiscentrum.
25 februari 2020

Lees meer...


Inloggen digitaal patiŽntenportaal
5 december 2019

Per 1 december kunt u inzage krijgen, in uw eigen, digitale patiŽntenportaal.
Lees meer...


VIPP B1 met succes geauditeerd.
3 juli 2019

Op woensdagmorgen 3 juli heeft het Psoriasiscentrum Ede met goed gevolg de VIPP B1 audit afgesloten.
Lees meer...


ZKN keurmerk 2019 behaald
25 februari 2019

Op 30 januari heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden
Lees meer...


Drukte en wijziging openingstijden
25 februari 2019

Al enige tijd neemt het aantal behandelingen in ons centrum weer toe.
Lees meer...