Psoriasis en aandoeningen van hart en bloedvaten


Er wordt in de wetenschappelijke tijdschriften steeds meer melding gemaakt aandoeningen van hart en bloedvaten bij patiŽnten met psoriasis.

In de wetenschappelijke literatuur is vele keren gemeld dat er bij patiŽnten met psoriasis, aandoeningen van hart en bloedvaten (cardiovasculaire aandoeningen) kunnen optreden. Daarnaast worden overgewicht, suikerziekte en stoornissen in de vetstofwisseling genoemd.
Er wordt door de Amerikaanse National Psoriasis Foundation aanbevolen een screening te doen op deze aandoeningen bij patiŽnten met psoriasis vanaf de leeftijd van 20 jaar.

PatiŽnten met psoriasis lijken dus vaker dan anderen hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes mellitus), overgewicht (obesitas) en afwijkingen in de vetgehalten van het bloed, (dyslipidemie), te ontwikkelen.
Met opzet wordt hier gesproken van de mogelijkheid van optreden van deze ziekten daar er ook studies zijn gepubliceerd die dit niet kunnen bevestigen.

Daar er serieuze aanbevelingen worden gedaan te screenen op risico voor hart- en vaatziekten hebben de artsen van het PDBC besloten bij elke intake een bloeddrukmeting uit te voeren. Een te hoge bloeddruk kan namelijk aanleiding geven tot, of bestaan bij cardiovasculaire aandoeningen.
Daarnaast zullen lengte en gewicht gemeten en genoteerd worden.
De “Body Mass Index” (BMI) zal daarna berekend worden.


Het protocol dat is opgesteld voor deze screening vindt u hieronder:

Pilot Studie naar hypertensie bij patiŽnten met psoriasis die voor intake komen in het PDBC

Te noteren gegevens:

Naam
Geslacht
Geboortedatum
Medicatie
ArteriŽle bloeddruk
Lengte en gewicht
BMI: is snel uitgerekend via: http://www.voedingswaardetabel.nl/bereken/bmi/

Standaardmeting (NHG)

De bloeddruk wordt gemeten bij de zittende patiŽnt, na ten minste vijf minuten rust,
Bij de meting moet de manchet zich ter hoogte van het midden van het sternum bevinden.
Tijdens de meetprocedure wordt niet gesproken.

– De waarden waarbij van verhoogde
bloeddruk of hypertensie sprake is, zijn
verlaagd van 160 naar 140 mm Hg voor de
systolische bloeddruk en van 95 naar 90
mm Hg voor de diastolische bloeddruk.

Indien de bloeddruk bij intake normaal is wordt de meting ervan niet herhaald bij de volgende controle.
Indien blijkt dat de patiŽnt al medicatie heeft tegen hypertensie, dan wordt er door ons geen actie richting huisarts genomen .

Indien de bloeddruk bij intake te hoog bevonden wordt dan wordt de meting ervan bij de eerstvolgende controle herhaald. Indien deze meting aangeeft dat er nog steeds sprake is van te hoge waarden, dan wordt de patiŽnt aangeraden naar de huisarts te gaan.
Aan het einde van de behandelingen wordt dit in de ontslagbrief vermeld.

Nieuwsoverzicht

Groot onderhoud op 25 en 26 oktober 2018
1 oktober 2018

Zoals u wellicht weet dienen diverse installaties vervangen te worden om aan de huidige eisen te kunnen blijven voldoen en uw behandeling in ons centrum zo comfortabel mogelijk te kunnen uitvoeren.
Lees meer...


Gewijzigd privacy beleid
7 juni 2018

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Lees meer...


Facebookpagina Padbergkliniek
20 februari 2018

Sinds december 2017 operationeel
Lees meer...


ZKN keurmerk 2018
13 februari 2018

Padbergkliniek / Psoriasiscentrum opnieuw gecertificeerd voor ZKN keurmerk
Lees meer...


Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2008 heeft behaald.
Lees meer...