Psoriasis en stress

Men zegt vaak dat psoriasis verergert als er veel stress in het leven van de patiŽnt met psoriasis voorkomt. Kan dat ook wetenschappelijk bewezen worden?

Cortisol, een hormoon dat geproduceerd wordt door de bijnieren, heeft een stressverlagende invloed. Het is bekend dat door stress het cortisolgehalte in het bloed toeneemt.

Een groep onderzoekers in het UMCN te Nijmegen kon aantonen dat:

bij toename van zelf gerapporteerde stress de ernst van de psoriasis en de jeuk toenamen (hogere PASI-score).

Daarnaast konden deze onderzoekers aantonen dat door kunstmatig geÔnduceerde stress, toegediend aan patiŽnten die extra stressgevoelig reageren, de cortisol productie afnam, vergeleken met andere patiŽnten met psoriasis die aangaven minder stressgevoelig te zijn.

De resultaten van deze studie wijzen er dan mogelijk ook op dat patiŽnten met psoriasis met relatief veel dagelijkse stressoren met een veranderde cortisolrespons reageren, namelijk een lagere productie, en meer gevoelig zijn voor de invloed van stressfactoren op hun psoriasis.

Samengevat kan dit betekenen dat bij een patiŽnt met toename van zijn of haar psoriasis er gekeken kan worden of er ook sprake is van veel stress en kan daar aandacht aan besteed worden.

Literatuur:

A.W.M. Evers e.a.: Stress, cortisol en psoriasis: als stress onder de huid gaat… Nederlands tijdschrift voor dermatologie en venereologie, feb 2011.

Nieuwsoverzicht

Rookbeleid
27 december 2018

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen wordt er al geruime tijd gesproken over rookvrije zones rond overheidsgebouwen en instellingen voor gezondheidszorg.
Lees meer...


Groot onderhoud op 25 en 26 oktober 2018
1 oktober 2018

Zoals u wellicht weet dienen diverse installaties vervangen te worden om aan de huidige eisen te kunnen blijven voldoen en uw behandeling in ons centrum zo comfortabel mogelijk te kunnen uitvoeren.
Lees meer...


Gewijzigd privacy beleid
7 juni 2018

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Lees meer...


Facebookpagina Padbergkliniek
20 februari 2018

Sinds december 2017 operationeel
Lees meer...


ZKN keurmerk 2018
13 februari 2018

Padbergkliniek / Psoriasiscentrum opnieuw gecertificeerd voor ZKN keurmerk
Lees meer...


Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...