Psoriasis en stress

Men zegt vaak dat psoriasis verergert als er veel stress in het leven van de patiŽnt met psoriasis voorkomt. Kan dat ook wetenschappelijk bewezen worden?

Men zegt vaak dat psoriasis verergert als er veel stress in het leven van de patiŽnt met psoriasis voorkomt. Kan dat ook wetenschappelijk bewezen worden?

Cortisol, een hormoon dat geproduceerd wordt door de bijnieren, heeft een stressverlagende invloed. Het is bekend dat door stress het cortisolgehalte in het bloed toeneemt.

Een groep onderzoekers in het UMCN te Nijmegen kon aantonen dat:

bij toename van zelf gerapporteerde stress de ernst van de psoriasis en de jeuk toenamen (hogere PASI-score).

Daarnaast konden deze onderzoekers aantonen dat door kunstmatig geÔnduceerde stress, toegediend aan patiŽnten die extra stressgevoelig reageren, de cortisol productie afnam, vergeleken met andere patiŽnten met psoriasis die aangaven minder stressgevoelig te zijn.

De resultaten van deze studie wijzen er dan mogelijk ook op dat patiŽnten met psoriasis met relatief veel dagelijkse stressoren met een veranderde cortisolrespons reageren, namelijk een lagere productie, en meer gevoelig zijn voor de invloed van stressfactoren op hun psoriasis.

Samengevat kan dit betekenen dat bij een patiŽnt met toename van zijn of haar psoriasis er gekeken kan worden of er ook sprake is van veel stress en kan daar aandacht aan besteed worden.

Literatuur:

A.W.M. Evers e.a.: Stress, cortisol en psoriasis: als stress onder de huid gaat… Nederlands tijdschrift voor dermatologie en venereologie, feb 2011.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door de
meeste verzekeraars

Het Psoriasis Dagbehandelingscentrum gaat haar behandelingen per 1 januari 2024 stoppen

Helaas moeten wij meedelen dat het Psoriasis Dagbehandelingscentrum haar behandelingen per 1 januari 2024 gaat stoppen.

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.