Relatie psoriasis en vaatziekten

Is er een relatie tussen psoriasis begonnen op jeugdige leeftijd en het optreden van hart- en vaatziekten op latere leeftijd?

Het is bekend dat er een relatie bestaat tussen psoriasis, het optreden van hart- en vaatziekten, suikerziekte, overgewicht en verhoogde cholesterolwaarden in het bloed.

Er is weinig bekend over de relatie tussen het op jonge leeftijd krijgen van psoriasis en het op latere leeftijd hebben van de hierboven genoemde aandoeningen en afwijkingen.
Franse dermatologen hebben daarom een studie gedaan onder ruim 20000 patiŽnten met psoriasis om erachter te komen of hart- en vaatziekten vaker optreden bij diegenen die voor hun 18e levensjaar al psoriasis hadden, vergeleken met hen die na hun 18e levensjaar psoriasis kregen.
Hiertoe werd een vragenlijst afgewerkt waarin gevraagd werd naar het begin van de huidafwijkingen en naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten, waaronder gewicht, BMI*, buikomvang, te hoog cholesterol, suikerziekte, hoge bloeddruk, roken en persoonlijke of familiaire hart- en vaatziekten.

Resultaat:
Zij die voor hun 18e levensjaar al psoriasis hadden ontwikkeld bleken minder vaak overgewicht, te grote buikomvang, suikerziekte, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk en familiaire hart- en vaatziekten te hebben dan zij die na hun 18e psoriasis kregen. Wel bleken zij vaker te roken en dan vooral de mannen.
Het bleek ook dat (oudere) leeftijd een duidelijke relatie toonde met hart- en vaatziekten, maar dat de leeftijd tijdens het ontwikkelen van de psoriasis hier geen relatie mee toonde. Ernstige psoriasis toonde vaker samenhang met overgewicht en artritis psoriatica (op reuma gelijkende gewrichtsontstekingen bij psoriasis).

Conclusie:
Psoriasis die zich voor het 18e levensjaar ontwikkelt geeft geen extra risico voor het ontstaan van hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

*BMI staat voor Body Mass Index: De Body Mass Index is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht. Zie: http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/bmi_berekenen/

Dick de Hoop;
Uit: British Journal of Dermatology (2013) 169, 889-895.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door de
meeste verzekeraars

Het Psoriasis Dagbehandelingscentrum gaat haar behandelingen per 1 januari 2024 stoppen

Helaas moeten wij meedelen dat het Psoriasis Dagbehandelingscentrum haar behandelingen per 1 januari 2024 gaat stoppen.

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.