Rookbeleid

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen wordt er al geruime tijd gesproken over rookvrije zones rond overheidsgebouwen en instellingen voor gezondheidszorg.

Dit onderwerp is ook binnen ons Centrum aan de orde geweest en besproken met de patiŽnten-adviesraad.
Dit heeft er toe geleid dat er besloten is om ook bij ons Centrum over te gaan tot de invoering van een rookverbod.

Zoals u weet was het al niet toegestaan om in het Centrum te roken en met ingang van
1 januari 2019 zal ook de rookzone in de tuin komen te vervallen. De nu aanwezige asbak zal worden verwijderd.

Wij beseffen ons dat er patiŽnten zijn die voor of na hun behandeling toch wensen te roken.
Dit kan dan voor het pand bij de parkeerplaats. Wij zouden het op prijs stellen als u de restanten van uw rookwaar zelf opruimt.

Met vriendelijke groet,

Het management.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door de
meeste verzekeraars

Het Psoriasis Dagbehandelingscentrum gaat haar behandelingen per 1 januari 2024 stoppen

Helaas moeten wij meedelen dat het Psoriasis Dagbehandelingscentrum haar behandelingen per 1 januari 2024 gaat stoppen.

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.