Waarom stopt een patiŽnt met psoriasis met de reeds aangevangen therapie?


Dit was de vraag die Amerikaanse dermatologen zich stelden en waarop zij door middel van vragenlijsten, die voorgelegd werden aan patiŽnten met psoriasis, een antwoord probeerden te krijgen.

De redenen achter deze vraag zijn dat het bekend is dat de therapie voor de behandeling van psoriasis nogal eens onderbroken, dan wel afgebroken wordt. De tweede reden is dat er weinig tot geen wetenschappelijke gegevens bekend zijn waarom men de therapie onderbreekt of afbreekt. Ten derde kan een dermatoloog bij controles van zijn of haar patiŽnten zo nodig het rijtje doornemen om zo een goed contact te kunnen houden.
Zonder u te vermoeien met percentages volgen hieronder de meest voorkomende redenen die leiden tot, al dan niet tijdelijk, stoppen met de ingestelde therapie:

• Onvoldoende effect
• Aanvankelijk goed effect, maar dit was slechts tijdelijk
• Bijwerking(en) van de gevolgde therapie
• Kreeg een andere ziekte, losstaand van de therapie voor psoriasis
• Bezorgdheid over de veiligheid van de therapie die eigenlijk continu gebruikt moest worden
• De psoriasis verbeterde goed en ik wilde niet continu doorgaan
• De therapie gaf teveel rompslomp
• De therapie kostte te veel geld
• De verzekering betaalde niet
• Herhaalrecepten gingen op een of andere wijze teloor

Daarnaast werden nog genoemd:

• Het veranderen van de therapie zonder vermelding van redenen en

persoonlijke redenen zoals:

werk, verhuizing of anderszins reizen, persoonlijke voorkeur, zwangerschap of zwangerschapswens, operatie en het vooruitzicht van het moeten ondergaan van een leverbiopsie.


Bron:
Journal of the American Academy of Dermatology, januari 2013.

Nieuwsoverzicht

Groot onderhoud op 25 en 26 oktober 2018
1 oktober 2018

Zoals u wellicht weet dienen diverse installaties vervangen te worden om aan de huidige eisen te kunnen blijven voldoen en uw behandeling in ons centrum zo comfortabel mogelijk te kunnen uitvoeren.
Lees meer...


Gewijzigd privacy beleid
7 juni 2018

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Lees meer...


Facebookpagina Padbergkliniek
20 februari 2018

Sinds december 2017 operationeel
Lees meer...


ZKN keurmerk 2018
13 februari 2018

Padbergkliniek / Psoriasiscentrum opnieuw gecertificeerd voor ZKN keurmerk
Lees meer...


Een innovatieve behandeling op natuurlijke basis
22 mei 2017

Twee procent van alle Nederlanders lijdt aan deze vaak erfelijke huidziekte. Gelukkig is het niet besmettelijk, maar patiŽnten worden er soms wel zo op aangekeken…
Lees meer...


Externe audit
13 februari 2017

Ook dit jaar mogen we met gepaste trots melden dat onze kliniek opnieuw het keurmerk certificaat "ZKN" en het certificaat ISO 9001-2008 heeft behaald.
Lees meer...