Waarom stopt een patiŽnt met psoriasis met de reeds aangevangen therapie?


Dit was de vraag die Amerikaanse dermatologen zich stelden en waarop zij door middel van vragenlijsten, die voorgelegd werden aan patiŽnten met psoriasis, een antwoord probeerden te krijgen.

De redenen achter deze vraag zijn dat het bekend is dat de therapie voor de behandeling van psoriasis nogal eens onderbroken, dan wel afgebroken wordt. De tweede reden is dat er weinig tot geen wetenschappelijke gegevens bekend zijn waarom men de therapie onderbreekt of afbreekt. Ten derde kan een dermatoloog bij controles van zijn of haar patiŽnten zo nodig het rijtje doornemen om zo een goed contact te kunnen houden.
Zonder u te vermoeien met percentages volgen hieronder de meest voorkomende redenen die leiden tot, al dan niet tijdelijk, stoppen met de ingestelde therapie:

• Onvoldoende effect
• Aanvankelijk goed effect, maar dit was slechts tijdelijk
• Bijwerking(en) van de gevolgde therapie
• Kreeg een andere ziekte, losstaand van de therapie voor psoriasis
• Bezorgdheid over de veiligheid van de therapie die eigenlijk continu gebruikt moest worden
• De psoriasis verbeterde goed en ik wilde niet continu doorgaan
• De therapie gaf teveel rompslomp
• De therapie kostte te veel geld
• De verzekering betaalde niet
• Herhaalrecepten gingen op een of andere wijze teloor

Daarnaast werden nog genoemd:

• Het veranderen van de therapie zonder vermelding van redenen en

persoonlijke redenen zoals:

werk, verhuizing of anderszins reizen, persoonlijke voorkeur, zwangerschap of zwangerschapswens, operatie en het vooruitzicht van het moeten ondergaan van een leverbiopsie.


Bron:
Journal of the American Academy of Dermatology, januari 2013.

Nieuwsoverzicht

Training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten
6 maart 2020

De Padberg Kliniek heeft samen met Marije te Raa een training Mindfulness speciaal voor PsoriasispatiŽnten heeft ontwikkeld.
Lees meer...


Op 5 februari 2020 heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden behorend bij de certificering van de Padbergkliniek / Psoriasiscentrum.
25 februari 2020

Lees meer...


Inloggen digitaal patiŽntenportaal
5 december 2019

Per 1 december kunt u inzage krijgen, in uw eigen, digitale patiŽntenportaal.
Lees meer...


VIPP B1 met succes geauditeerd.
3 juli 2019

Op woensdagmorgen 3 juli heeft het Psoriasiscentrum Ede met goed gevolg de VIPP B1 audit afgesloten.
Lees meer...


ZKN keurmerk 2019 behaald
25 februari 2019

Op 30 januari heeft de jaarlijkse audit plaatsgevonden
Lees meer...


Drukte en wijziging openingstijden
25 februari 2019

Al enige tijd neemt het aantal behandelingen in ons centrum weer toe.
Lees meer...