Oorzaak

Niet iedereen kan psoriasis krijgen; de aanleg ervoor moet aanwezig zijn. Het gaat hierbij om een complex van erfelijke factoren. Deze erfelijkheid houdt in, dat psoriasis ook bij meerdere personen in één familie kan voorkomen. De kans op psoriasis wordt groter naarmate er één of meer familieleden al psoriasis hebben.