Vergoeding

Helaas is het het psoriasisdagbehandelingscentrum niet gelukt om met de zorgverzekeraar Achmea ( en alle verzekeringen die daaronder vallen) een overeenkomst te sluiten voor onze behandelingen in 2023. Dit betekent dat patiŽnten die bij Achmea verzekerd zijn de behandeling zelf moeten gaan betalen. Meer informatie via ons secretariaat. De behandelingen die wij geven vallen bij alle ander verzekeraars,onder de medisch-specialistische zorg (basiszorg). Vanaf 2012 gelden er twee zogenaamde 'zorgprofielen' in de DBC-systematiek van de somatische zorg (Diagnose-Behandel-Combinatie), de 'korte' en de 'lange' kuur. Als dat voor u prettiger/beter is dan kunt u de behandelingen ook verdelen over het voor- en najaar.

Bij beide kuren horen vier consulten bij een dermatoloog, waarbinnen de intake en evaluaties plaatsvinden. Tijdens deze consulten vindt een uitgebreid onderzoek plaats, en wordt de PASI-score (zie knop Psoriasis) bepaald. Daarna wordt in overleg met u een behandelplan vastgesteld. Indien u twijfelt over de koepel waaronder uw label valt kunt u dit meestal op de site van het betreffende label, koepel of op de polis vinden. Voor niet verzekerde cliŽnten hanteren wij een passantentarief van € 125,- per behandeling.

Indien u twijfelt of uw behandeling wel vergoed wordt, neem dan even contact met ons op.

Korte
wachtlijsten
Deskundig
team
35 jaar
kwaliteit
Vergoed door de
meeste verzekeraars

Klanttevredenheid

Psoriasis Dagbehandelingscentrum Midden-Nederland wil graag weten hoe haar patiŽnten de kwaliteit van zorg ervaren, middels een klanttevredenheidsonderzoek.

Het behandelteam

De dermatologen die aan het Centrum zijn verbonden, stellen de diagnose vast en begeleiden de behandeling. Alle behandelassistentes zijn gediplomeerd voor dermatologische behandelingen en volgen periodiek cursussen om hun kennis op niveau te houden, en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.